El producte

WoodPellets_Silh

Fruit del cooperativisme

El nostre pèl·let és produït amb matèria primera d’origen local, obtinguda mitjançant la gestió forestal sostenible dels boscos de l’Alt Pirineu i l’Aran. És un biocombustible natural perquè no conté additius químics, contribueix a frenar el canvi climàtic, fomenta la disminució del risc d’incendi forestal amb l’aprofitament i neteja dels nostres boscos i és totalment competitiu en preu i qualitat.

Bosque

productes

Els pèl·lets, juntament amb l’estella i la llenya, són biomassa forestal: una font d’energia renovable, altament eficient, respectuosa amb el medi ambient i que contribueix a establir un nou model energètic sostenible. Es troba disponible als nostres boscos, en forma de residu (restes d’aprofitaments, podes, reducció de combustible…) o com a subproducte de la gestió forestal (aclarides de millora, selectives…), essent una bona alternativa als combustibles fòssils.

El pèl·let és un combustible ecològic fabricat a partir de serradures de biomassa vegetal o de subproductes fustaners, comprimits, deshidratats i comercialitzats en forma de granulat.

La fusta de trituració procedent d’aclarides dels nostres boscos es desembosca i s’estella per fer-ne serradures. Les serradures deshidratades es compacten per produir uns granulats cilíndrics petits amb un baix contingut d’humitat (per sota del 10%).

L’homogeneïtat dels pèl·lets permet que es comportin com un fluid, podent ser transferits d’un dipòsit al fogar d’una caldera per mitjans de transport totalment automàtics, alhora que permet optimitzar el rendiment de les calderes i estufes i generar molt baixa quantitat de cendres.

El pèl·let es pot utilitzar com a combustible en qualsevol procés industrial o domèstic que requereixi la generació de calor, ja sigui per calefacció o per aigua calenta sanitària (ACS). Representa un estalvi econòmic considerable en comparació amb el gas i el gasoil, ja que el seu preu és 30 vegades menys; a més de ser respectuós amb el medi ambient.

Quadre comparatiu pèl·let-gasoil-gas:

  PÈL·LET GASOIL GAS
Per produir 3.500.000 Kcal calen: 0,7 tones 401,72 litres 357 litres
Preu: 0,79 €/litre 0,85 €/litre
Origen: PIRINEU CATALÀ Venezuela, Orient Mitjà

Argèlia, Rússia

Carboni: FIXAT FA 25 ANYS Fixat fa 50 milions d’anys Fixat fa 40 milions d’anys
Emissió gasos efecte hivernacle: BALANÇ DE CO2 NEUTRE 1,16 Tn de CO2 0,72 Tn de CO2

 

tecni